HC Betons SIA kļūst par Heidelberg Materials

Rudenī HeidelbergCement Group prezentēja savu pāreju uz jauno zīmolu Heidelberg Materials. Tagad zīmola ieviešana turpinās globālajā organizācijā, tostarp meitas uzņēmumos Latvijā. Notikušo izmaiņu dēļ uzņēmums precizē un paplašina savu ilgtspējības stratēģiju.

Jaunais nosaukums atspoguļo visas organizācijas produktu piedāvājuma plašumu, kas Ziemeļvalstu reģionā, papildus cementam, ietver arī betonu, inertos materiālus, tērauda un betona konstrukciju būvniecību un uzstādīšanu.

Visu koncerna uzņēmumu un 51 000 darbinieku apvienošana vienā zīmola atspoguļo uzņēmuma uzsāktās pārmaiņas, kuru mērķis ir piedāvāt produktus, pakalpojumus un risinājumus ar mazāku ietekmi uz klimatu, tādējādi veicinot ilgtermiņa ilgtspējīgu būvniecību.

Fakts, ka visa grupa tagad darbojas ar vienotu nosaukumu, veicina lielāku koncentrēšanos uz kopējo darba mērķi:  savā darbībā samazināt radušās CO2 emisijas, koncentrējoties arī uz piegādātāju un klientu radītajām emisijām.

Galvenās jomas, kurās Heidelberg Materials strādā, lai gūtu panākumus, ir:

 

  • Pāreja uz bioenerģiju ražošanā un transportēšanā.
  • Elektrifikācija un energoefektivitāte.
  • Resursu ziņā efektīvāka ražošana un produktu izmantošana.
  • Oglekļa tveršana un uzglabāšana cementa ražošanā (CCS).
  • Klimata pārmaiņu mazināšanas fokuss iepirkumos un klientu partnerībā.