Mūsu transformācijas ceļojums ir sācies

Pašlaik mēs gatavojamies pārmaiņām, kuras Jūs šogad redzēsiet izteiktāk.

2022. gada septembrī mūsu grupa nomainīja nosaukumu uz “Heidelberg Materials”. Tas ir sākums pārmaiņām, kas paredz, ka visi grupas uzņēmumi ar 51 000 darbinieku visā pasaulē pāries uz vienotu uzņēmuma zīmolu.

Lietuvā šīs pārmaiņas īstenosim 2023. gada pavasarī, un tas nozīmē, ka visi uzņēmumi mainīs nosaukumu uz “Heidelberg Materials” ar papildinājumu, kas raksturo valsti un produktu jomu. 

Tas nozīmē arī to, ka mūsu uzņēmumiem būs kopīgs sūtītājs un plašāka platforma. Vienlaikus ciešāka saikne starp valstīm radīs lielākas inovācijas, attīstību un ieguvumus Jums, kā klientiem.

Un galvenokārt: Mēs turpināsim vēl plašāk un ar lielāku spēku strādāt pie mūsu nozarei vissvarīgākā jautājuma - samazināt būvmateriālu radīto oglekļa dioksīda emisiju. Tas būs ārkārtīgi svarīgi turpmākajos gados.

Pagaidām esam "HC Betons", bet drīzumā Jūs mūs sastapsiet jaunā veidolā. Tie paši kolēģi, tās pašas zināšanas, pieredze un kompetence. Bet ar spēcīgāku pozīciju, lai virzītu darbu ilgtspējīgas sabiedrības un nākotnes labā. Ar nepacietību gaidām iespēju turpināt šo aizraujošo ceļojumu kopā ar Jums - klientiem.

Sīkāka informācija sekos.